Họ đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng của mình vì vậy họ ở lại một quán cà phê net - dymoprinter.ru